Trist avslut

Pressklipp ur SLA.

Efter lång väntan blev det dessvärre avslag på de bägge medborgarförslagen om Heineman-minnesplats respektive -arkiv. Men en plakett och en remiss är alltid något, vi lär fortsätta följa ärendena!